Ecuador earthquake 2016 case study

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2016 study evidence ecuador case earthquake glass to related case earthquake exchanger study ecuador 2016